FWO_WAD_Vragenlijst deelname aan studie_2


Geachte heer/mevrouw,

Dank voor uw interesse in onze studie. 

Deze vragenlijst bevat een reeks vragen waarmee wij ons een beeld kunnen vormen over uw geschiktheid voor deelname. Gelieve de vragen zo accuraat en volledig mogelijk in te vullen.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten.

Na het invullen van de vragenlijst zullen wij contact met u opnemen via e-mail of telefoon over uw eventuele deelname. U hoeft zelf niks te ondernemen.

Bij voorbaat dank!

Het onderzoeksteam